Representation och ersättning

Om dina rättgheter är värda att försvara, då är det värt att anställa jurist.

Offentligt Biträde

I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. I dessa fall har du rätt att önska vilket offentligt biträde som ska förordnas. 


Den som har rätt till offentligt biträde behöver själv inte betala kostnaden för att få hjälp att ta till vara på sina intressen.

Privat ombud

Skulle du inte ha rätt till ett offentligt biträde har du ändå rätt att anlita ett privat ombud. Då måste du vanligtvis själv betala kostnaderna för att få hjälp.


Kostnaderna för juridiska tjänster är 1400 kr i timmen (exklusive moms) för privatpersoner oavsett svårighetsgrad.


För bolag är kostnaden 1800 kr i timmen exklusive moms. 


Första mötet (ca en timme) kostar 850 kr.

Rättsskydd och rättshjälp

Vi undersöker kostnadsfritt möjligheten till att ditt försäkringsbolag eller staten ska ersätta dig för dina juridiska kostnader. Det finns en chans att du har rätt till rättskydd, rättshjälp eller juristförsäkring.

Fasta Priser

Skulle rättslig hjälp behövas med andra ärenden erbjuder vi fasta priser enligt nedstående prislista.


  • Testamente - 2500 kr
  • Framtidsfullmakt - Skuldebrev - 1300
  • Samboavtal - 2500
  • Fullmakt - 850 kr/st
  • Gåvobrev 2500 - 6500 kr/st
  • Äktenskapsförord - 2000 kr
  • Gemensam ansökan om skilsmässa - 2000 kr.