Jag är Kristoffer Fridlund, din arbetsrättsjurist.

Exempel på vanliga arbetsrättsliga ärenden som jag brinner för.

Skadestånd på grund av uppsägning eller avsked

Stränga krav ställs på arbetsgivaren att visa att uppsägning eller avsked skett korrekt enligt lagen om arbetsskydd. vid felaktig uppsägning eller avsked kan arbetsgivaren bli tvungen att betala flera hundra tusen kronor i skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet kan ligga på 32 månadslöner beroende på hur länge din anställning har pågått. Det allmänna skadeståndet för felaktig uppsägning brukar ligga på 75 000 kr och för felaktigt avsked 125 000 kr.


Ogiltigförklaring av uppsägning

Vid felaktig uppsägning eller avsked kan du ha rätt att fortsätta arbeta på arbetsplatsen. 
Skadestånd på grund av diskriminering

Har du blivit uppsagd för något som har samband med din grupptillhörighet. Hade någon av en annan grupptillhörighet fått behålla jobbet? Enligt praxis kan det allmänna skadeståndet t.ex. vara 150 000 kr.


Återkallelse av arbetstillstånd på grund av uppsägning eller avsked

Vid felaktig uppsägning eller avsked kan det medföra stora problem för de som har uppehållstillstånd genom att arbetstillståndet återkallas. Jag har en stor erfarenhet av Migrationsrättsliga ärenden. Vi hjälper dig att behålla tillståndet under tvisten med arbetsgivaren om ogiltigförklaringen eller skadeståndstalan under tiden du söker jobb på annat håll. Även om du skulle önska att resa till hemlandet är det möjligt att driva en talan med arbetsgivaren i Sverige.
Om Kristoffer Fridlund

Jag brinner särskilt för att lösa juridiska problem inom arbetsrätt. Mitt mål är att felaktiga uppsägningar och avsked ska leda till stora skadestånd. Jag har erfarenhet av att hjälpa många vid komplicerade ärenden i domstol vilka har lett fram till framgångsrika resultat. 


Mer om Kristoffer Fridlund


  • Svensk som har lärt sig att prata arabiska med den syriska dialekten
  • Undervisat engelska på en skola för syriska barn i Libanon som flytt kriget
  • Pratar det spanska språket
  • pratar det engelska språket