Rättsområden


En Juristbyrå med passion för rättvisa och din framgång.

Affärsrätt

Bolag har ofta behov av löpande juridiska tjänster. Vi erbjuder bolag konsulttjänster inom affärsjuridik. Vi utformar en affärsrättlig helhetslösning med fasta priser. Exempel på rättsområden som ingår är följande:


 • Artbetsrätt
 • Avtalsrätt
 • Associationsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsrätt
 • Köprätt
 • Marknadsrätt
 • Offentlig upphandling
 • Skadeståndsrätt
 • Dattakydd och informationssäkerhet
 • Offentlighet och sekretess

Finansrätt

Den senaste tiden i och med digitaliseringen har obehöriga transaktioner, att andra länsar ditt konto på pengar, ökat avsevärt. Det finns en chans att du har rätt till att banken ska ersätta dig för de förlorade pengarna i sin helhet.

Socialrätt

Assistansersättning

Försäkringskassan eller kommunen står för kostnaden för personlig assistnas vilken ligger på ungefär 300 kr i timmen för exempelvis anställa familjemedlemmar eller annan person som verkligen känner till dina behov.

Läs mer

Sjukpenning

Regeringen har länge ansett att Socialföräkringsutredningen hos Försäkringskassan har varit för mjuk och att situationen på arbetsmarknaden har tillmätts för stor betydelse. Nya regler innebär att Försäkringskassan är strängare i sina bedömningar och att de i sitt handlingsutrymme är benägna att göra avslag för sjukas ansökan om sjukpenning.

Läs mer

Arbetsrätt

Arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar. Det innebär att det systematiskt ska utföras arbetsmiljöarbete. Om du har blivit utsatt för exempelvis trakasserier måste arbetsgivare utreda och åtgärda problematiken.

Migrationsrätt

Vi hjälper dig och din familj att ta vara på era rättigheter under Migrationsärenden som både privat ombud och offentligt biträde. Vår Migrationsjurist pratar arabiska med den syriska dialekten, spanska och engelska.

Läs mer


Långsam handlägning

Det är känt att Migrationsverket har ett strukturelt problem med långsam handlägning. Vi har framgångsrikt hjälpt många personer med passitivitetstalan.

Läs mer


Medborgarskap

Många krav ställs för att bli beviljad medborgarskap i Sverige. Ett vanligt problem är att sökanden inte har permanent uppehållstillsånd.

Läs mer

Skoljuridik

Vi har en unik kompentens inom skoljuridik. Exempelvis, men ej begränsat till, hjälper vi dig som förälder om ditt barn inte får sitt förstahandsval på en skola.