Har du eller din anhörige rätt till ersättning för personlig assistans?
Ersättningen

Försäkringskassan eller kommunen står för assistansersättningen vilken ligger på mer än 300 kr i timmen för att täcka kostnader för exempelvis att du anställer exempelvis familjemedlemmar eller annan person som verkligen känner till dina behov."Fridlund Juridik & Samhälle AB upprättar

din ansökan för att öka dina möjligheter

att bli beviljad assistansersättning."


LSS-Personkrets

Personen måste tillhöra någon av LSS-personkretsarna. Den första personkretsen är exempelvis autism eller ADHD. Den andra personkretsen innefattar personer som exempelvis fått hjärnskada på grund av kroppsliga förändringar. Den tredje personkretsen rör sig om fysiska funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder. Det krävs att funktionsnedsättningen är stor, att de inte beror på normalt åldrande och att de är varaktig. Personer som är över 65 år innefattas i regel inte av LSS personkrets.


Läkarutlåtande

För att ansökan inte ska brista är det väsentligt att läkarutlåtandet bygger på medicinska observationer och inte enbart utsaga från den ansökande eller anhöriga samt att det föreligger närliggande samband mellan sjukdom, funktionsnedsättning, och aktivitetsbegränsningar. Om flera funktionsnedsättningar föreligger vilka är komplicerade i sin kombination kan det prövas om de är särskilt stora. Aktivitetsbegränsningarna ska innebära betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Behovet av assistans och service ska vara omfattande.

 

"Låt oss göra en bedömning huruvida läkarutlåtanden

och ADL undersökningar är tillräckliga."Grundläggande behov och andra personliga behov

För att Försäkringskassan ska stå för assistansersättningen krävs att grundläggande behov överstiger 20 timmar. De grundläggande behoven har 5 olika kategorier. Det är (1) hygien, (2) av och påklädning, (3) måltider, (4) kommunicera med andra, (5) hjälp med andning eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig. Förutom grundläggande behov kan du ha rätt till assistans och service för andra personliga behov. Det är exempelvis servering, rekreation, ta sig ut på promenader, göra ärenden, hälsa på bekanta och mycket annat."Kontakta Fridlund Juridik & Samhälle AB

för en kostnadsfri bedömning sommaren 2022."