SjukpenningÄr du i samma situation som Sara?

Regeln

Bedömningen av rätt till sjukpenning efter 180 dagar finns i 27 kap. 48 § Socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan ska vid bedömningen till sökandens rätt till sjukpenning beakta om den försäkrade har sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Jag fick avslag från Försäkringskassan.


Hej jag heter Sara. Jag har varit anställd som sjuksköterska i 20 år. Jag fick en arbetsskada som gör att jag under en längre period, ungefär 1 år, inte har kunnat utföra fysiska aktiviteter som krävs i mitt arbete. För det har jag varit sjukskriven en längre period.

Försäkringskassan har nu gjort avslag på min sjukpenning. De säger att jag inte har rätt till sjukpenning för att jag hade kunnat jobba med administration på annan arbetsplats och att jag måste vända mig till arbetsförmedlingen. Jag har ju aldrig arbetat med administration och är inte alls bra med datorer. Jag har dessutom så ont att jag inte hade kunnat sitta vid skrivbord och skriva på dator. Jag har även sagt åt dem att det är omöjligt för mig att få jobb eftersom arbetsgivare inte är intresserade av att anställa någon i min ålder. Nu när det ser ut som att det kommer att bli ännu tuffare med arbetsmarknaden ser jag inte hur det kan vara möjligt att få ett jobb. Jag vill ju dessutom jobba som sjuksköterska igen när jag blivit frisk. Vad ska jag ta mig till?

Huruvida Sara inte har rätt till sjukpenning när det i realiteten inte är möjligt att få anställning på grund av samhällsrelaterade problem med arbetsmarknaden?


Regeringen har länge ansett att Socialföräkringsutredningen hos Försäkringskassan har varit för mjuk och att situationen på arbetsmarknaden har tillmätts för stor betydelse. Nya regler innebär att Försäkringskassan är strängare i sina bedömningar och att de i sitt handlingsutrymme fått ett utvidgat utrymme att göra avslag av sjukas ansökan om sjukpenning. För några dagar sedan trädde en ny regel i kraft vilken ska förtydliga för sökanden av sjukpenning och dennes ombud genom att Försäkringskassan nu måste ange en yrkesgrupp som de anser att den sjukförsäkrade skulle kunna jobba med i en fiktiv verklighet. Kritik från LO-TCO har varit att bedömningar som görs av arbetsförmågan bedöms mot arbeten som inte finns på arbetsmarknaden eller som individen i realiteten inte kan få Prop. 2020/21:171 s. 11. Trotts detta ansåg lagstiftaren att det dags att strama åt socialförsäkringsregleringen. Tyvärr kommer vi troligen framöver att se att Försäkringskassan kommer att öka i antalet avslag av ansökningar om sjukpenning mer än någonsin samtidigt som det i realiteten kommer bli svårare att få anställning.


Huruvida du har rätt till sjukpenning när din sjukdom medför att du inte kan utföra aktiviteter för den angivna yrkesgruppen?


Eftersom du har för ont för att sitta vid skrivbord och skriva på dator finns en chans att du är så sjuk att du inte kan utföra aktiviteter som krävs för den angivna yrkesgruppen och att Försäkringskassan därav har tillämpat regeln felaktigt. Därjämte kan det vara så att beslutet ska ändras.

 

Det är således viktigt att du begär omprövning och överklagar beslutet där du stryker din sjukdom med läkarintyg. Eftersom regeln är ny finns det få avgöranden i domstol och det finns därför ett brett tolkningsutrymme och just ditt fall kanske kan komma att bli vägledande för framtida utredningar. Jag skulle rekommendera att få hjälp av jurist med att upprätta överklaganden eftersom det är avgörande med argumentation förankrad till reglerna för att domstol ska häva Försäkringskassans beslut.

Låt oss lösa dina problem!


När det problemet gäller sjukpenning kostar endast 850 kr oavsett tidsåtgång.