Jag är Kristoffer Fridlund, din migrationsjurist, baserad i Blekinge län.

Om Kristoffer Fridlund

Jag brinner särskilt för att lösa juridiska problem inom medborgarskapsärenden. Mitt mål är att mina klienter ska bli medborgare så att de får samma rättigheter som infödda svenskar. Jag har erfarenhet av att hjälpa många vid komplicerade ärenden hos Migrationsverket och domstol vilket har lett fram till framgångsrika resultat.

Mer om Kristoffer Fridlund


  • Svensk som har lärt sig att prata arabiska med den syriska dialekten
  • Undervisat engelska på en skola för syriska barn i Libanon som flytt kriget
  • Pratar det spanska språket
  • pratar det engelska språket

Exempel på vanliga migrationsrättsliga ärenden som vi arbetar med.

Medborgarskap

Många krav ställs för att bli beviljad medborgarskap i Sverige. Ett vanligt problem är att sökanden inte har permanent uppehållstillsånd.

Läs mer


Långsam handläggning

Det är känt att Migrationsverket har ett strukturelt problem med långsam handlägning. Vi har framgångsrikt hjälpt många personer med passitivitetstalan.

Läs mer