Migrationsrätt

Kontakta oss för hjälp med Migrationsärenden

Hello world

Långsam handläggning


Migrationsverkets handläggning måste vara snabb och effektiv enligt lagen. Trots detta måste många vänta alldeles för länge innan beslut fattas (ofta flera år). 2018 tillkom en ny regel som ger sökanden rätt att begära avgörande efter 6 månader. Dock använde sig Migrationsverket av ett datorprogram som automatiskt och utan att undersöka det enskilda fallet avslår begäran utan motivering.


Ett avslag av en begäran av avvgörande kan överklagas till domstol. Domstol kan förelägga Migrationsverket att fatta beslut. Ofta förelägger domstolen att Migrationsverket ska fatta beslut "snarast möjligt". Dock brukar det av Migrationsverket tolkas som att det är godkänt att dröja med beslut i ytterligare månader och år. Domstol behöver förelägga Migrationsverket att fatta beslut en specifik tid.


Justitieombudsmannen har granskat Migrationsverket i flera år men handläggningstiderna är fortfarande för långsamma.


Dina intressen är vår främsta prioritering

Hello world

Vi hjälper dig